Normativa

Normativa

A AP Guíxols treballem per i per a la teva seguretat. Ho fem assumint una gran responsabilitat, compromís de qualitat i compliment de tota legislació vigent.

Estem al dia en matèria de normativa i per això treballem de la mà de les millors entitats. Te les presentem a continuació:

AP Guíxols - Normativa - A.E.P.A

L’Associació Empresarial de Portes Manuals i Automàtiques (AEPA) agrupa els principals fabricants de portes i automatismes d’Espanya amb les següents finalitats:

  • Donar a conèixer la Normativa CE i la normativa específica sobre les portes, difonent-la entre professionals, usuaris i Administracions, per al seu general coneixement i aplicació.
  • Col·laborar amb les Administracions Públiques en el desenvolupament i aplicació de la normativa.
  • Defensar, respectar i col·laborar amb aquells fabricants que compleixen amb la legislació.
  • Promoure la seguretat dels usuaris, públic en general i professionals en l’ús, instal·lació i manteniment de les portes i tancaments automàtics i manuals.
  • Vetllar pel compliment de les directives i normes establertes, denunciant davant els organismes corresponents l’incompliment d’aquestes.
  • Ceportal és una aplicació informàtica que dóna resposta al compliment normatiu per al mercat CE, la generació de la documentació tècnica i el control de cada unitat posada al mercat.

    Des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet, els usuaris de CEportal poden registrar, validar i obtenir la documentació a lliurar derivada de la instal·lació, automatització o manteniment de portes.